خبر :

  • دولت قراردادهای اشتغال روستایی را به‌عنوان تسهیلات پرداختی تلقی می‌کند
  • انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع شد

مطالب و نوشته‌های اخیر | آرشیو

کارگروه مشترک برای مدیریت یکپارچه وخدمات روستایی تشکیل می شود.

نماینده مردم شرق مازندران رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت:به منظورپیشرفت وتوسعه روستاها مقرر شد کارگروه مشترکی در کمیسیون...

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس دهم: تقویت خانه کشاورز پایه و اساس توسعه کشاورزی است

شاعری نماینده مردم شرق مازندران و رییس کمیسیون کشاورزی مجلس دهم گفت : کشاورزی بخش مهمی از درآمد ملی و قسمت عمده‌ای از نیروی کار و سرمایه موجود در اقتص...

دیدار و نشست منتخب مردم شرق مازندران دکتر شاعری با دکتر عراقی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران

گاز رسانی به روستاهای جنوبی شرق مازندران در مرداد ماه آغاز میشود دیدار نماینده مردم شرق مازندران دکتر علی محمد شاعری با دکتر عراقی معاون وزیر نفت و ...

پیشنهاد تشکیل وزارت محیط زیست ساختار این سازمان تناسبی با ماموریت‌هایش ندارد.

مشکلات فراوان گریبانگیر محیط زیست کشورمان شده که با شعار نمی‌توان آنها از پیش رو برداشت، بلکه حلشان نیازمند عزمی راسخ و تصمیمی تاریخی از سوی دولت و مج...

دیدار دکتر شاعری نماینده مردم شرق مازندران و رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی با دکتر شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی کشور

دکتر شاعری با تاکید بر مشکلات پرداخت بدهی کشاورزان اظهار داشت : کشاورزان قشر زحمت کش جامعه هستند که نگاه ویژه و همه جانبه مسئولان کشوری و استانی را نی...